:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "กลยุทธพิชิตคอรัปชั่น ก
28 มี.ค. 2560 17:11:56
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "กลยุทธพิชิตคอรัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0"
แสดงไฟล์