:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

สั่งจองหนังสือบันทึก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561
11 ต.ค. 2560 09:49:03
สั่งจองหนังสือบันทึก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 หากสนใจสามารถทำการสั่งจองในแบบสั่งจองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ hppt://Diary.obec.go.th ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560
แสดงไฟล์