:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
12 ต.ค. 2560 13:16:31
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21" ภายใต้แนวคิด เตรียมพร้อมสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์ายุค Thailand ๔.๐
แสดงไฟล์